DORADZTWO EKOLOGICZNE EKSPERT ŚRODOWISKOWY ZARZĄDZANIE BDO EKOEXPERT

Menu Reklama

DORADZTWO EKOLOGICZNE EKSPERT ŚRODOWISKOWY ZARZĄDZANIE BDO EKOEXPERT

DORADZTWO EKOLOGICZNE EKSPERT ŚRODOWISKOWY ZARZĄDZANIE BDO EKOEXPERT


Firmę EkoExpert tworzy zespół doradców środowiskowych, którzy profesjonalnie zajmują się doradztwem ekologicznym dla firm, świadczeniem usług ekologicznych, w tym opracowywaniem dokumentów środowiskowych oraz prowadzeniem spraw przedsiębiorstwa mających związek z ochroną środowiska. Firma EkoExpert oferuje elastyczne rozwiązania dla firm obejmujące dopasowanie najkorzystniejszej formy współpracy, zakresu świadczonych usług środowiskowych oraz wymaganych dokumentów środowiskowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert oferują kompleksową obsługę ekologiczną firmy, która pozwala na powierzenie odpowiedzialności za prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych doświadczonym ekspertom w dziedzinie zarządzania środowiskiem w firmie. Ponadto, eksperci z firmy EkoExpert w ramach kompleksowej  obsługi ekologicznej  występują w imieniu firmy przed organami kontroli środowiskowej, administracji oraz reprezentują firmę w postępowaniach. Kompleksowa oferta usług ekologicznych stworzona przez firmę EkoExpert umożliwia klientom powierzenie realizacji obowiązków środowiskowych doradcom środowiskowym, których wieloletnie doświadczenie gwarantuje uzyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, przekazywanie raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych oraz terminowe wnoszenie opłat środowiskowych z tytułu korzystania ze środowiska. Współpraca ekologiczna z doświadczonymi profesjonalistami w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie wpływa na poprawę funkcjonowania firmy, podnosi konkurencyjność oraz zwiększa atrakcyjność rynkową firmy z uwagi na poszanowanie zasad ochrony środowiska w prowadzonej działalności. Firma EkoExpert propozycję współpracy ekologicznej dostosowuje do zmieniających się i aktualnie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska, posiada kompleksowe rozwiązania w kluczowych obszarach zarządzania firmą tj. zarządzanie odpadami, zarządzanie dokumentacją, wdrożenia zaleceń pokontrolnych, co w znacznym stopniu ogranicza koszty prowadzenia działalności i zmniejsza ryzyko otrzymania kar finansowych i administracyjnych za niedostosowanie działalności do obowiązujących przepisów. Zachęcamy firmy zainteresowane współpracą do zapoznania się z ofertą świadczonych usług środowiskowych na stronie www.ekoexpert.com.pl lub telefonicznego kontaktu z doradcą środowiskowym pod numerem 85 744 44 60.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');