SZKOLENIA EKOLOGICZNE OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI EKOEXPERT

Menu Reklama

logo eBielsk.pl
Strona główna Ogłoszenia Katalog firm Atrakcje Forum Dodaj ogłoszenie Dodaj firmę

SZKOLENIA EKOLOGICZNE OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI EKOEXPERT

SZKOLENIA EKOLOGICZNE OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest uznaną firmą doradczą z wieloletnim doświadczeniem specjalizującą się w  obsłudze firm i instytucji w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Firma EkoExpert profesjonalnie przygotowuje wszelkie dokumenty środowiskowe związane z funkcjonowaniem firm, sprawuje nadzór nad działalnością firmy, przeprowadza audyty środowiskowe, świadczy usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska oraz zajmuje się realizacją szkoleń z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie. Zarządzanie ochroną środowiska w firmie przez wykwalifikowanych ekspertów środowiskowych  zapewnia firmom  wsparcie merytoryczne prowadzonej działalności, daje gwarancję należytego wypełniania obowiązków środowiskowych oraz najwyższą jakość opracowań środowiskowych związanych z  prowadzoną działalnością. Doradcy środowiskowi z EkoExpert wykonują wszelkie czynności związane z ewidencją środowiskową prowadzonej działalności, rozliczaniem prowadzonej działalności w związku  z oddziaływaniem na środowisko, występowaniem o wydanie pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, pozwoleń sektorowych, pozwoleń zintegrowanych  w szczególności dla takich działalności jak m.in. stacje demontażu pojazdów, składowiska odpadów, ubojnie, krusznie gruzu, skupy złomu. Firma EkoExpert posiada niezbędne doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na projekty rozwojowe związane z poprawą funkcjonowania firmy w obszarze ochrony środowiska: poprawa efektywności energetycznej, inwestowanie w OZE.

Firma EkoExpert opracowała kompleksowe rozwiązania dla firm zapewniające prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczące zarządzania odpadami w firmie. Doradcy środowiskowi EkoExpert w ramach obsługi ekologicznej monitorują zmiany przepisów o ochronie środowiska, reprezentują firmę w trakcie kontroli środowiskowej i przejmują odpowiedzialność za wszelkie działania firmy w zakresie sprawozdawczości środowiskowej, rozliczeń środowiskowych, kompletności dokumentacji środowiskowej oraz niezbędnych pozwoleń, zezwoleń środowiskowych. Firma EkoExpert realizuje działalność szkoleniową obejmującą szkolenia ekologiczne dla firm z obowiązków środowiskowych, obowiązków RODO, biznes planów w projektach unijnych, zasadach konkurencyjności w projektach unijnych, projektowania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej, opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki odpadami, ochrony wód, ziemi i powietrza, eksploatacji instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego, dozór nad eksploatacją w/w instalacji i inne zagadnienia mające znaczący wpływ prowadzonej działalności na środowisko. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert zapewnia firmie optymalne warunki funkcjonowania i rozwoju firmy, w tym stwarza możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów ekologicznych wpływających na poprawę stanu środowiska, poprawy konkurencyjności oraz wizerunku firmy. Oferta usług środowiskowych realizowanych przez firmę EkoExpert oraz usług szkoleniowych, w tym aktualnie realizowanych szkoleń dostępna jest na firmowej stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl oraz u doradców pod numerem 85 744 44 60.


Ogłoszenia

Zobacz także