Bielbud, bielsk podlaski budowlane, bielsk podlaski instalacje, bielsk podlaski sieci, bielsk podlaski kanalizacja, bielsk podlaski wodociągi, , Białowieska 113E, Bielsk Podlaski (tel. 85 730 77 05)

Menu Reklama

Bielbud


Białowieska 113E

Bielsk Podlaski


Kontakt:
tel. +48 85 730 77 05


http://www.bielbud.com.pl

sekretariat@bielbud.com.pl

Bielbud, bielsk podlaski budowlane, bielsk podlaski instalacje, bielsk podlaski sieci, bielsk podlaski kanalizacja, bielsk podlaski wodociągi, , Białowieska  113E, Bielsk Podlaski (tel. 85  730 77 05)
Bielbud, bielsk podlaski budowlane, bielsk podlaski instalacje, bielsk podlaski sieci, bielsk podlaski kanalizacja, bielsk podlaski wodociągi, , Białowieska  113E, Bielsk Podlaski (tel. 85  730 77 05)

O firmie

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane "Bielbud" spółka z o. o.

Firma Bielbud spółka z o. o. została założona w lipcu 2002 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 42221Z) w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
Ponadto wykonujemy roboty drogowe z wyłączeniem układania nawierzchni asfaltowych (ich wykonanie zlecamy podwykonawcom z branży drogowej) oraz melioracje użytków rolnych.


budowlane instalacje sieci kanalizacja wodociągi